top of page

Mister Bear Bangkok

 

Mister Bear Bangkok คือ เวทีการประกวดชายไทย ทรงหมี ที่ไม่จำกัดเพศวิถี โดยมีจุดยืนในการบอกเล่าและส่งต่อคุณค่าของ 3 สิ่งสำคัญ คือ 'Body Positivity’ มีความรักในร่างกาย ความภาคภูมิใจรูปร่าง และความใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ‘Borderless Brilliance’ ความสามารถและการพัฒนาตนเองที่ไร้ขีดจำกัด และ ‘Bear Brotherhood’ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และความเป็นเพื่อนพี่น้องในสังคมหมี

bottom of page